W jaki sposób stosowane są technologie bezwykopowe

Tradycyjne budownictwo przyzwyczaiło nas do widoku koparek, hałd ziemi i głębokich wykopów grodzonych szpalerami taśm ostrzegawczych. Jednakże budownictwo dotknięte coraz szybciej postępującym unowocześnieniem i ewolucją to nie tylko tradycyjne technologie wykopowe. Stosunkowo nowym, lecz stale rozwijającym się działem budownictwa są technologie bezwykopowe. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat koniecznie przeczytaj poniższy artykuł.

Czym są technologie bezwykopowe

Tradycyjne budownictwo wykopowe może być z powodzeniem stosowane na obszarach bez zabudowy. Problem pojawia się, jednak gdy inwestycję należy przeprowadzić w zwartym terenie miejskim z intensywnym zagospodarowaniem przestrzennym. W takiej sytuacji należy wykorzystać technologie budownictwa bezwykopowego, która umożliwia budowę infrastruktury podziemnej lub wymiany już istniejącej bez naruszania i zakłócania zabudowy na powierzchni. Czy takie technologie są bezpieczne? Odpowiedź brzmi tak, gdyż firmy otrzymujące uprawnienia do wykonywania tego typu przedsięwzięć posiadają zazwyczaj specjalne pozwolenia oraz muszą spełniać restrykcyjne normy zarówno krajowe jak i te wynikające z zapisów Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (ISTT).

Jak stosowane są technologie bezwykopowe?

Stosowanie technologii bezwykopowych zachodzić może na dwu płaszczyznach, bez udziału ludzi i z udziałem ludzi. Najszerzej stosowane są technologie z udziałem ludzi. Ich wdrażanie polega na wtłaczaniu pod ziemię specjalnych urządzeń dokonujących wykopu i wciskania określonego elementu infrastruktury pod ziemię. Można w ten sposób dokonywać też konserwacji już istniejącej infrastruktury. W tej technologii wszystko odbywa się pod nadzorem i z udziałem człowieka, a ludzie obsługują pracujące maszyny, narażając się na pewną dozę niebezpieczeństwa i ryzyko związane z pracą podziemną.

Technologie bez udziału ludzi to nowoczesna alternatywa w budownictwie. Likwiduje element ryzyka i zagrożenia życia ludzkiego. Specjalne bezzałogowe urządzenia umożliwiają mikrotunelowanie, czyli automatyczne, ślimakowe usuwanie urobku, a następnie przecisk osłonowy rur. Innym wariantem bezwykopowych technologii nie wymagających bezpośredniego zaangażowania człowieka w ich obsługę są technologie bez sterowania. Polegają one na rozpychaniu gruntu za pomocą przecisków udarowych, ewentualnie przeciskach żerdziami z poszerzaczem, a następnie umieszczaniu rur lub innych elementów podziemnej architektury w miejscu docelowym. Takie sposoby bezwykopowego budownictwa są coraz popularniejsze i z pewnością w niedługim czasie zastąpią pozostałe metody.