przeciski pod drogami

Co to są przeciski pod drogami?

Przeciski pod drogami jest to metoda, która polega na rozpychaniu ziemi na wymiar wkładanych w nią rur osłonowych. Rozwiązanie to powoduje, że gleba jest zagęszczana a nie odbierana w miarę wzrostu objętości.

Sposoby wykonania przecisków pod drogami

Przeciski pod drogami wykonuje się w sytuacjach, kiedy pod drogami trzeba przeprowadzić różnego rodzaju rury, albo przeprowadzić światłowód. Przeciski te wykonuje się przy pomocy maszyny zwanej kretem. Maszyna ta umożliwia przeprowadzenie różnych prac związanych z instalacją wodno-kanalizacyjną, teleinformatyczną i energetyczną. Każda z tych instalacji składa się z przewodów, które doprowadzają te media do punktów odbioru. Przeciski pod drogami wytyczają trasę tych komponentów nie tylko w linii prostej, ale również łukiem. Dzięki temu łatwiejsze jest modyfikowanie trasy. Wygodniej prowadzi się je także do obiektów.
Aby wykonać takie przeciski używa się kretów o małych gabarytach, które nie generują hałasów. Pozwala to na ich swobodne używanie w pobliżu budynków mieszkalnych.

Przeciski pod drogami – gdzie je stosować?

Przeciski stosować się powinno wszędzie tam, gdzie kładzie się światłowody, albo trzeba położyć rury wodociągowe lub instalacje teleinformatyczne. Stosuje się je pod drogami, chodnikami i innymi nawierzchniami. Dzięki kretom można położyć rury bez przeprowadzenia kosztownych prac ziemnych. Dzięki przeciskom pod drogami można zredukować koszty, które związane by były z koniecznością zniszczenia drogi, a następnie ponownego jej odbudowania. Plusem tej metody jest brak konieczności wstrzymywania ruchu drogowego na czas prac drogowych. Przeciski pod drogami stosuje się na krótkie, albo długie odcinki. Do obsługi dłuższych odcinków potrzebna będzie wykwalifikowana załoga i odpowiedni sprzęt.

Wykonywanie przecisków drogowych

Aby przeprowadzić profesjonalnie prace bezwykopowe przy pomocy kreta trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze trzeba mieć specjalne maszyny i specjalistyczne umiejętności. Maszyny pneumatyczno-udarowe, czyli krety są dość trudne w obsłudze i może je obsługiwać pracownik, który przeszedł odpowiednie szkolenie. Wykonanie przecisków pod drogami należy zlecić firmom profesjonalnym. Posiadają one urządzenia, które pozwalają na wykonywanie przecisków o różnych średnicach.
Przeciski pod drogami sprawiają, że wykonane prace nie są inwazyjne i nie niszczą nawierzchni. Pozwala to inwestorowi przyśpieszyć wykonywane prace, bez narażania się na straty finansowe i opóźnianie terminów wykonania ustalonych prac.