Przewierty horyzontalne – bezpieczniejsza alternatywa dla technologii wykopowych

 

W ramach inwestycji budowlanych coraz częściej wykorzystywane są przewierty, które pozwalają zapewnić możliwość pokonywania przeszkód terenowych. Do wykonania takich przewiertów stosowane są różne metody. Zdobywającą popularność wśród inwestorów jest metoda wiercenia horyzontalnego. Taka nowoczesna technika pozwala zrealizować przewierty horyzontalne metodą bezwykopową.

Jakie jest przeznaczenie takiej metody?
Metoda bezwykopowa realizowania przewiertów może być wykorzystana przy różnych typach instalacji. Obejmuje to zarówno instalacje wodociągowe, jak i też związane z liniami energetycznymi. Najczęściej przewierty poziome wykonywane są tam, gdzie nie można wykonać wykopu, w którym można położyć rury czy kable. Do takich miejsc można zaliczyć między innymi:
– tereny silnie zurbanizowane,
– z występującymi przeszkodami w formie traktów komunikacyjnych,
– tereny z gęstymi sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi,
– gdzie znajdują się góry oraz wzniesienia.
Na wykonanie kierunkowych przewiertów horyzontalnych można decydować się również w miejscach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Postawienie na tego typu przewierty pozwala uniknąć naruszenia terenu.

Zalety techniki wiercenia horyzontalnego
Coraz częstsze stosowanie przewiertów typu horyzontalnego wynika z zauważania przez inwestorów korzyści tej metody nawet przy wykorzystywaniu jej w miejscach, gdzie nie jest to konieczne ze względu na brak możliwość zrealizowania prac tradycyjnymi metodami. Inwestorzy biorą w tym względzie pod uwagę praktyczne walory wiercenia horyzontalnego. Dotyczy to między innymi kwestii związanych z czasem oraz kosztami realizowania wierceń. W wielu przypadkach wiercenie typu horyzontalnego pozwala ograniczyć czas wykonania inwestycji. Dodatkowo ograniczyć można koszty związane z wykonaniem prac budowlanych.
W wielu miejscach atutem wiercenia poziomowego jest możliwość zastosowania zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Pozwala to wykonać prace budowlane w miejscach, gdzie występują rozbudowane szlaki komunikacyjne czy trudne warunki terenowe. Wykorzystanie nowoczesnych systemów pomiarowych, czyli zarówno systemów kablowych jak też radiowych pozwala wykonać wiercenie nawet w miejscu, które jest bardzo trudno dostępne. Poprzez wykorzystanie systemów pomiarowych można kontrolować kąt wiercenia, kąt pochylenia narzędzia wiercącego oraz głębokość wiercenia. Pozwala to realizować wiercenie w sprawny sposób nawet w trudnych warunkach terenowych, jak też gwarantować bezpieczne przeprowadzenie prac budowlanych.